top of page

Sàn kiểm nghiệm chống gi

Bạn có bao giờ làm đại lý sản phẩm, nhưng lại đối mặt với việc quản lý kinh doanh hoặc hàng giả nhập khẩu song song, danh dự bị tổn hại lại còn thêm khiếu nại khách hàng một cách vô lý? Trung tâm nghiệm chứng sản phẩm EASYTELL là vũ khí bí mật giúp bạn giải quyết phiền não; EASYTELL đã tổng hợp nghiệm chứng chống hàng giả và tiếp thị thương hiệu, chụp quét QR Code có thể nghiệm chứng thật giả, xua tan nghi ngờ về việc mua phải hàng giả, nâng cao sức tin tưởng chung của thương hiệu; liên kết lên mạng và ngoài mạng, quảng bá câu chuyện của thương hiệu, một dãy tiếp thị trên mạng và trải nghiệm ngoài mạng của sản phẩm, giúp cho việc chống giả không chỉ là phòng chống bị động, mà còn là trung gian tiếp thị chủ động.

bottom of page