top of page

Vé an ninh

Holo Solution sản xuất vé bảo mật và chống giả mạo, phiếu giảm giá và kiểm tra bằng hình ảnh ba chiều hoặc công nghệ bảo mật khác.

Unforgeable Securities and Tickets Printing | Gift certificate | coupons | voucher