Nhãn chống giả QR Code | Nhãn mã vạch | scratch off label | Nhãn nghiệm chứng

Đã cập nhật: 3 thg 9, 2021


Mã hai chiều QR Code có thể thu nhỏ một dãy lớn các thông tin phức tạp thành một khối vuông nhỏ, tiết kiệm không gian nhãn dán; chỉ cần dùng điện thoại di động thông minh là có thể đọc thông tin dễ dàng, hoặc là liên kết tới trang web. Thông qua Trung tâm nghiệm chứng sản phẩm EASYTELL có thể sử dụng QR Code tiến hành nghiệm chứng sản phẩm thật giả trên hệ thống đám mây.

https://www.holoteam.com/post/easytell-vi


Nhãn chống giả QR Code | Nhãn mã vạch | Nhãn nghiệm chứng

Nhãn chống giả QR Code | Nhãn mã vạch | Nhãn nghiệm chứng

 


Lớp sơn chống giả cạo sơn | Cạo thấy QR Code tàng hình tức mở gói

QR Code dùng nghiệm chứng thông thường được thiết kế sử dụng 1 lần, sau khi chụp quét sẽ hết hiệu lực (hoặc sử dụng một số chức năng), do đó QR Code cần dùng lớp cạo sơn che lấp, cạo trước khi sử dụng, và thể hiện đã mở gói.