top of page
Holo Solution Inc. | hologram sticker | tamper evident seal | ticket printing | nameplate sticker | secure qr code

Nhãn laser chống giả

Thiết kế hoa văn chống giả đẳng cấp, kết hợpvới quá trình sản xuất hình ba chiều laser chuyên nghiệp, sản phẩm thương hiệu chống giả laser phiênbảnchuyêndụngcótínhchốnggiảvàtínhnhậndạngcao. Trong thời đại làm giả tràn lan, thương hiệu laser chống giả là phương án giải quyết kinh tế mà hữu hiệu nhất, khôngchỉđẹpbắtmắt, màcòncóthểnângcaogiátrịsảnphẩm.

SPECIAL VERSION

20,000PCS

Fully customizable laser effects

1. Own brand

2. Advanced anti-counterfeiting level

3. The annual demand is high

Holo Solution Inc. | hologram sticker | tamper evident seal | ticket printing | nameplate sticker | secure qr code

MICROLENS HOLOGRAM

1,000PCS

Protect your brand with hidden anti-counterfeiting effects

1. Own brand

2. Prefer the flickering laser effect.

3. More advanced anti-counterfeiting technology than the public version.

Holo Solution Inc. | hologram sticker | tamper evident seal | ticket printing | nameplate sticker | secure qr code

PUBLIC VERSION

1,000PCS

Small production, fast delivery, variety of choices

1. Own brand

2. Uncertain sales volume

3. Delivery time considerations

Holo Solution Inc. | hologram sticker | tamper evident seal | ticket printing | nameplate sticker | secure qr code

ASSESSMENT

 

If none of the above solutions satisfy you, please submit your needs to us. Let us do the most professional assessment for you.

Holo Solution Inc. | hologram sticker | tamper evident seal | ticket printing | nameplate sticker | secure qr code
bottom of page