top of page

Dập nổi vàng lá

Kết cấu dập nổi lá vàng rất phản chiếu và có hoa văn và thiết kế chi tiết năng động. Nó cũng có tác dụng chống hàng giả và chống sao chép / chống sao chép ở một mức độ nhất định. Chúng tôi đã kết hợp thiết kế bao bì trên khu vực niêm phong để mở rộng tính năng xuất sắc có thể áp dụng cùng với việc chống hàng giả và

bottom of page