top of page

Chứng nhận chuyên nghiệp

Holo Solution Inc. là một công ty được chứng nhận ISO và tuân theo các tiêu chuẩn sản xuất nghiêm ngặt để cung cấp dịch vụ chất lượng tốt nhất cho khách hàng của chúng tôi. Sản phẩm của chúng tôi cũng đã được công nhận bởi SGS. Ngoài ra, chúng tôi là thành viên của IHMA (Hiệp hội các nhà sản xuất Hologram quốc tế) trên toàn thế giới vào năm 2006.

The Eleventh Taiwan Golden Print Awards

Exclusive Anti-products Packing Labels

This is to certify that "Exclusive Anti-products Packing Labels" printed by Holo Solution Inc. has been awarded The Third Prize of The Category of Other Printing in The Eleventh Taiwan Golden Print Awards, sponsored by the Industrial Development Bureau, Ministry of Economic Affairs.

The Tenth Taiwan Golden Print Awards

Exclusive Security Guarantee Card

This is to certify that "Exclusive Security Guarantee Card" printed by Holo Solution Inc. has been awarded The Excellent Work of The Category of Other Printing in The Tenth Taiwan Golden Print Awards, sponsored by the Industrial Bureau, Ministry of Economic Affairs.

The Seventh Taiwan Golden Print Awards

This certifies that Holo Solution Inc. gained the excellent work. The Category of Digital Printing. The Types of Others in the seventh Taiwan Golden Print Awards

bottom of page