top of page
Hologram effect can be widely used on diverse materials and products that let goods not only practical but also have strong sense of beauty and texture. Therefore, welcome all kinds of industries to development out-of- box products together with Holo Solution. We expect for the cooperation and brainstorming with each other to achieve a win-win situation. We believe that enterprise survival key is know how to find problems, understand problems and solve problems. Constantly innovating and changing is the philosophy of Holo Solution. Holo Solution is definitely your best partner.
holo-solution-logo.png

color Scheme

The blue color trait is high-tech, reliable color, and it also symbolizes Lingyun's own professionalism. It uses all-round anti-counterfeiting technology to make customers' brand development without worries.

Logo Style

Through the diamond-shaped symmetrical frame and the embedded cloud image, it echoes the "Ling Yun". The design of the three-dimensional streamline is more representative of the energy of Lingyun's vitality.

Brand Name

We are committed to creating a company that is not unconventional. The "Ling" of the water word has the characteristics of soft and diverse water, which reflects Lingyun's approach to finding innovative ways for customers. Named "Ling Yun", it also has the master's temperament, creating a community of life that complements customers and manufacturers.

Quan niệm của chúng tôi

Đối mặt với việc giả mạo vi phạm bản quyền ngày càng lan tràn, phương thức đóng gói sản phẩm không có thay đổi, Công ty Holo Solution vận dụng kỹ thuật chế tạo hình ba chiều laser; đóng góp một phần tâm sức cho xã hội, cũng mở ra một phương thức đóng gói mới về thị giác cho sản phẩm. Công ty Holo Solution là nhà sản xuất chuyên nghiệp về hình ba chiều laser, sản xuất sản phẩm hình ba chiều laser mang tính chống giả cực tốt; chúng tôi có đội ngũ hợp tác vô cùng ăn ý, chú trọng toàn bộ sứ mệnh vào việc hình thành sản phẩm với lòng nhiệt tình trong công việc, kiên trì theo đuổi chuyên nghiệp và trách nhiệm đối với khách hàng.

Lòng tin của chúng tôi

Cung cấp cho khách hàng dịch vụ chuyên nghiệp theo nhu cầu, cung cấp bao bì chất lượng cao, chống giả mạo, giá cả hợp lý cho sản phẩm của khách hàng.

Mục tiêu của chúng tôi

Ứng dụng rộng rãi hiệu quả laser vào các loại chất liệu và sản phẩm, ngoài sử dụng thực tế ra, còn tăng thêm nét thẩm mỹ và chất lượng cho sản phẩm; vì thế, hoan nghênh các ngành nghề doanh nghiệp hợp tác khai thác các loại sản phẩm mới; để cho laser có thể được ứng dụng rộng rãi, và hy vọng các bên cùng trưởng thành từ việc hợp tác khai thác và đổi mới, đạt mục đích hai bên cùng có lợi, Công ty Holo Solution tin rằng chỉ có biết được vấn đề, hiểu rõ vấn đề, giải quyết vấn đề mới là cách sinh tồn của Doanh nghiệp, không ngừng đổi mới, thay đổi là quan niệm Holo Solution, tin rằng Holo Solution tuyệt đối là đối tác tốt nhất của quý vị.

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI

IP DESIGN & PUBLIC FIGURE
MAKEUPS & MEDICINE