Nhãn niêm phong chống mở nắp

Nếu bạn cần xác định xem nhãn đã bị xé ra hay chưa, bạn sẽ cần nhãn dán niêm phong rõ ràng là giả mạo. Nó có thể được tùy chỉnh với in ấn hoặc hình dạng.