Tem niêm phong không để lại keo

Nhãn dán không để lại keo, đặc điểm là không để sót lại keo dính, lớp hình và chữ VOID không dính trên bề mặt vật được dán, nhưng bản thân tem sẽ nổi lên hình chữ VOID sau khi đã được bóc gỡ, do đó có tác dụng chống bóc tem, chống mở nắp v.v… 


Black Non Residue Tamper Evident Sticker


Tem niêm phong không để lại keo

 


Red Non Residue Tamper Evident Sticker


Tem niêm phong không để lại keo

 


Blue Non Residue Tamper Evident Sticker


Tem niêm phong không để lại keo