top of page
obasso-security-store-logo-01-02.png

OBASSO security store

Please note that the currency used on this site is U.S. dollars.

Mã hai chiều QR Code có thể thu nhỏ một dãy lớn các thông tin phức tạp thành một khối vuông nhỏ, tiết kiệm không gian nhãn dán; chỉ cần dùng điện thoại di động thông minh là có thể đọc thông tin dễ dàng, hoặc là liên kết tới trang web. Thông qua Trung tâm nghiệm chứng sản phẩm EASYTELL có thể sử dụng QR Code tiến hành nghiệm chứng sản phẩm thật giả trên hệ thống đám mây.

Nhãn chống giả QR Code | Nhãn mã vạch | Nhãn nghiệm chứng

197,00$Giá
  • Đây là sản phẩm nguyên bản độc lập, chúng tôi đảm bảo rằng sản phẩm tương tự không thể mua được ở nơi khác

    Bạn có thể tùy chỉnh biểu trưng và thay đổi Mã QR

    Chuyển toàn bộ: Mẫu laser sẽ được chuyển tới vật thể cần dán và không thể xóa được. Nó có chức năng xác nhận việc giải nén hoặc ngăn chặn việc giải nén.

bottom of page